པན་ཆ ན་བ ་མ

Explore and watch the best 78+ པན་ཆ ན་བ ་མ videos. You can download these videos from Youtube for free

Part39༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy
1,2K views
дек. 25, 2018
1:21:01

Part39༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy

Part30༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy
13K views
дек. 2, 2016
1:38:23

Part30༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy

Prayer Of Praise To 21 Tara
853 views
9 months ago
08:51

Prayer Of Praise To 21 Tara

Tibetan Traditional Song. ས་ཆ་མངའ་རིའི་གཞུང་ལ། ཉིན་མཚན་ཁ་བ་སིམ་སིམ་བབས་གི། ཨ་མ་འེ།
10K views
2 months ago
02:43

Tibetan Traditional Song. ས་ཆ་མངའ་རིའི་གཞུང་ལ། ཉིན་མཚན་ཁ་བ་སིམ་སིམ་བབས་གི། ཨ་མ་འེ།

མངའ་སྡེ་ཁག་གི་ཏོག་ནད་སྔོན་འགོག་བཀའ་རྒྱ་གསར་པ་ཁག | བསྐྱར་དུ་ཁྱིམ་སྡོད་བཀའ་རྒྱ་ཕབ་སྲིད་དམ། | དེ་ཕོ།
27 views
февр. 13, 2020
07:55

མངའ་སྡེ་ཁག་གི་ཏོག་ནད་སྔོན་འགོག་བཀའ་རྒྱ་གསར་པ་ཁག | བསྐྱར་དུ་ཁྱིམ་སྡོད་བཀའ་རྒྱ་ཕབ་སྲིད་དམ། | དེ་ཕོ།

སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པ།二十一度母禮贊文Twenty One Tara Praise Двадцать один Hai Mươi Lần Tara Ca Ngợi
1,7K views
2 months ago
04:32

སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བསྟོད་པ།二十一度母禮贊文Twenty One Tara Praise Двадцать один Hai Mươi Lần Tara Ca Ngợi

(26) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ཟབ་མོའི་དོན་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (9AM, 23/3/2021)
1,8K views
2 months ago
1:15:43

(26) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ཟབ་མོའི་དོན་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། (9AM, 23/3/2021)

(28)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ དེ་ལ་བཤད་ན་ཡོན་ཏན་བྱུང་ཚུལ། ཉན་པར་སྐུལ་བ། 6/4/21
2,8K views
8 months ago
1:18:33

(28)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ དེ་ལ་བཤད་ན་ཡོན་ཏན་བྱུང་ཚུལ། ཉན་པར་སྐུལ་བ། 6/4/21

Live - (5)༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་ཕྱག་འཚལ་བ།(9AM, 6/10/2020)
6,3K views
8 months ago
1:36:36

Live - (5)༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་ཕྱག་འཚལ་བ།(9AM, 6/10/2020)

New Tibetan Song 2020 གཟིགས་ཁམས། ཨ་ཁུ་པད་མ། སྨད་ཆ། Akhu Pema Part 2
2,1K views
1 week ago
25:07

New Tibetan Song 2020 གཟིགས་ཁམས། ཨ་ཁུ་པད་མ། སྨད་ཆ། Akhu Pema Part 2

(40) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽༼ སྟོང་ཉིད་སྒོམ་ཚུལ་འབྲིང་བ། ༽8/6/2021
2,9K views
8 months ago
1:49:10

(40) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽༼ སྟོང་ཉིད་སྒོམ་ཚུལ་འབྲིང་བ། ༽8/6/2021

Live-(6)༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་ཕྱག་འཚལ་བ།-(༢)(9AM, 8/10/2020)
1,8K views
2 months ago
1:53:01

Live-(6)༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་ཕྱག་འཚལ་བ།-(༢)(9AM, 8/10/2020)

(27)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སྟོང་ཉིད་བཤད་པའི་སྣོད་ངོས་བཟུང་བ། 9AM, 30/3/2021
1,4K views
4 months ago
1:12:58

(27)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སྟོང་ཉིད་བཤད་པའི་སྣོད་ངོས་བཟུང་བ། 9AM, 30/3/2021

(23)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽བཟོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་དབྱེ་བ་སོགས། (9AM, 19/1/2021)
1,7K views
6 months ago
1:44:46

(23)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽བཟོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་དབྱེ་བ་སོགས། (9AM, 19/1/2021)

End Part42༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy
1,8K views
8 months ago
1:27:51

End Part42༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy

(19) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སྦྱིན་པའི་དབྱེ་བ་དང་ས་གཉིས་པ། 9AM, 15/12/2020
1,5K views
6 months ago
1:31:40

(19) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སྦྱིན་པའི་དབྱེ་བ་དང་ས་གཉིས་པ། 9AM, 15/12/2020

Part36༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy
402 views
2 months ago
1:11:48

Part36༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy

Part41༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy
1,8K views
3 months ago
1:38:22

Part41༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy

Part37༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy
2,3K views
1 month ago
1:39:08

Part37༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy

二十一度母禮讚文|佛曲
1,9K views
1 month ago
03:52

二十一度母禮讚文|佛曲

(17) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 9AM, 1/12/2020
2,1K views
2 months ago
1:28:27

(17) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། 9AM, 1/12/2020

ལྷ་ཡུལ་གྱི་འཆར་སྣང་། མཛེས་སྡུག་གི་ཡུལ་ཤུལ། གཞས་པ་གཞས་མ་བྲོ་ར། ངོ་མཚར་གཟིགས་མོ་ཆེ་བ།
485 views
2 months ago
04:00

ལྷ་ཡུལ་གྱི་འཆར་སྣང་། མཛེས་སྡུག་གི་ཡུལ་ཤུལ། གཞས་པ་གཞས་མ་བྲོ་ར། ངོ་མཚར་གཟིགས་མོ་ཆེ་བ།

(16) Live ༼བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད།༽ རྩ་བ་དད་པ་སྦྱོང་བ། (9AM,18/3/2021)
25 views
1 month ago
1:20:17

(16) Live ༼བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད།༽ རྩ་བ་དད་པ་སྦྱོང་བ། (9AM,18/3/2021)

(30)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སྟོན་པས་མདོ་ལས་སྟོང་ཉིད་གསུང་ཚུལ། 20/4/2021
6,7K views
5 months ago
1:17:10

(30)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སྟོན་པས་མདོ་ལས་སྟོང་ཉིད་གསུང་ཚུལ། 20/4/2021

(31) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ བསྟན་བཅོས་ལས་སྟོང་ཉིད་གསུང་ཚུལ། 27/4/2021
2,9K views
1 month ago
1:21:05

(31) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ བསྟན་བཅོས་ལས་སྟོང་ཉིད་གསུང་ཚུལ། 27/4/2021

(29)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སྟོང་ཉིད་ཇི་ལྟར་བཤད་ཚུལ་ལས། སྤྱིར་བཤད་པ། 13/4/21
2,5K views
4 weeks ago
1:17:50

(29)Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ སྟོང་ཉིད་ཇི་ལྟར་བཤད་ཚུལ་ལས། སྤྱིར་བཤད་པ། 13/4/21

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། །|| 21 Praises To Tara Chanted By Tibetans
118 views
3 months ago
10:37

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། །|| 21 Praises To Tara Chanted By Tibetans

༄༅། །བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ། མཁས་དབང་དོར་ཞི་རིན་པོ་ཆེ། ༼ བར་ཆ། ༽
2,2K views
3 weeks ago
21:42

༄༅། །བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ། མཁས་དབང་དོར་ཞི་རིན་པོ་ཆེ། ༼ བར་ཆ། ༽

རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་བསྟེན་ཐབས་ངོ་མ།||ཕན་ཡོན།||ཟུར་ཕོག་ཡོད་མེད།||བྱིས་པར་སྤྲད་རུང་ངམ།||7
5,2K views
янв. 4, 2019
11:26

རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་བསྟེན་ཐབས་ངོ་མ།||ཕན་ཡོན།||ཟུར་ཕོག་ཡོད་མེད།||བྱིས་པར་སྤྲད་རུང་ངམ།||7

Tibetan Traditional Sling-maker
2,9K views
3 weeks ago
03:01

Tibetan Traditional Sling-maker

(34) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༢༽ སྟོང་ཉིད་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པར་བཤད་པ།-(2) 11/5/21
63 views
1 week ago
1:37:55

(34) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༢༽ སྟོང་ཉིད་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པར་བཤད་པ།-(2) 11/5/21

(36) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༣༽ སྟོང་ཉིད་འབྲིང་བར་བཤད་པ། (ལེ་ཚན།-2) 18/5/21
1,9K views
4 weeks ago
1:25:01

(36) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༣༽ སྟོང་ཉིད་འབྲིང་བར་བཤད་པ། (ལེ་ཚན།-2) 18/5/21

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མ་འགེང་སྔོན། ག་རེ་གྲ་སྒྲིག་དགོས་སམ། ??Documents Preparation For RC Online Renewal
35K views
апр. 28, 2020
29:04

སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མ་འགེང་སྔོན། ག་རེ་གྲ་སྒྲིག་དགོས་སམ། ??Documents Preparation For RC Online Renewal

(38) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༣༽ སྟོང་ཉིད་འབྲིང་བར་བཤད་པ། (ལེ་ཚན།-3) 25/5/21
1,6K views
1 month ago
1:34:06

(38) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༣༽ སྟོང་ཉིད་འབྲིང་བར་བཤད་པ། (ལེ་ཚན།-3) 25/5/21

༠༣ - སྨྱུང་གནས་འགྲེལ་བ་
1,1K views
5 months ago
13:27

༠༣ - སྨྱུང་གནས་འགྲེལ་བ་

(39) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༣༽ སྟོང་ཉིད་འབྲིང་བར་བཤད་པ། (ལེ་ཚན།-4) 27/5/21
437 views
9 months ago
2:04:00

(39) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༣༽ སྟོང་ཉིད་འབྲིང་བར་བཤད་པ། (ལེ་ཚན།-4) 27/5/21

MAHNi མ་ཎིའི་གླུ་དབྱངས། མདོག་མེ་ཏོག
430 views
9 months ago
04:17

MAHNi མ་ཎིའི་གླུ་དབྱངས། མདོག་མེ་ཏོག

Tibet's Stolen Child, Book Launched པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གློད་གྲོལ་ཡོང་དགོས་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།
648 views
9 months ago
02:12

Tibet's Stolen Child, Book Launched པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གློད་གྲོལ་ཡོང་དགོས་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ།། དོལ་པོ་སྒོམ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།
300 views
3 months ago
07:18

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ།། དོལ་པོ་སྒོམ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།

(22) Live ༼ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད། ༽ སྒོམ་བྱེད་པ་ལ་ཐོས་བསམ་གལ་ཆེ་བར་བསྟན་པ། 29/4/2021
318 views
янв. 24, 2019
1:23:35

(22) Live ༼ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད། ༽ སྒོམ་བྱེད་པ་ལ་ཐོས་བསམ་གལ་ཆེ་བར་བསྟན་པ། 29/4/2021

རྒན་གྱའི་སྐར་མ་དང་སྨན་འཚོང་ཚེ་སྐྱིད། རོགས་མཐུན།
2,8K views
4 weeks ago
45:54

རྒན་གྱའི་སྐར་མ་དང་སྨན་འཚོང་ཚེ་སྐྱིད། རོགས་མཐུན།

New Tibetan Rap Song 2020 ༼སྲུང་སྐྱོང་པ།༽ བོད་ཀྱི་གཞས་མ་གཏམ་གསར་པ་༢༠༢༠ གཞས་མ་གཏམ་པ། ཕུར་བུ་བསྟན་དར
968 views
5 months ago
03:21

New Tibetan Rap Song 2020 ༼སྲུང་སྐྱོང་པ།༽ བོད་ཀྱི་གཞས་མ་གཏམ་གསར་པ་༢༠༢༠ གཞས་མ་གཏམ་པ། ཕུར་བུ་བསྟན་དར

Part33༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy
10 months ago
Facebook
1:45:43

Part33༼ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འབྲིང་ཙམ་བཤད་པ།༽Intermediate Explanation Of Buddhist Philosophy

སྐར་མ་རི་ཥི། Constellation Ri 'dor
116 views
1 month ago
24:44

སྐར་མ་རི་ཥི། Constellation Ri 'dor

བུ་མོའི་སེམས་གཞས། ནགས་ཚང་སྒྲོལ་མ། ༢༠༢༠ Bhumoe Semshay By Nagtsang Dolma 2020
278 views
3 months ago
05:14

བུ་མོའི་སེམས་གཞས། ནགས་ཚང་སྒྲོལ་མ། ༢༠༢༠ Bhumoe Semshay By Nagtsang Dolma 2020

ཁང་ཞིའི་བཀའ་འགྱུར་ལུང་བྲིས་མ། 國立故宮博物院所藏龍藏經
267 views
3 weeks ago
06:31

ཁང་ཞིའི་བཀའ་འགྱུར་ལུང་བྲིས་མ། 國立故宮博物院所藏龍藏經

ང་ཡི་ཨ་མ། ཁྱོད་ད་ལྟ་གང་ན་ཡོད། རྩོམ་གྱེར།
61K views
июн. 18, 2019
07:51

ང་ཡི་ཨ་མ། ཁྱོད་ད་ལྟ་གང་ན་ཡོད། རྩོམ་གྱེར།

Tibetans In Europe Launch ‘Where Is Panchen Lama?’ Campaign ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།
4K views
4 months ago
03:50

Tibetans In Europe Launch ‘Where Is Panchen Lama?’ Campaign ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཆོས་རྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ལྡི་ལི་ཆུ་སྒང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ། ༢༠༢༡/༥/༢༩
430 views
2 months ago
09:19

ཆོས་རྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ལྡི་ལི་ཆུ་སྒང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ། ༢༠༢༡/༥/༢༩

རང་བྱུང་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ། (LYRIC VIDEO) ཤེར་བསྟན། Sherten New Album Song 2021/ གཞས་ཚིག Lyrics | HD
218 views
апр. 3, 2020
04:33

རང་བྱུང་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ། (LYRIC VIDEO) ཤེར་བསྟན། Sherten New Album Song 2021/ གཞས་ཚིག Lyrics | HD

བཞི་བརྒྱ་པ། རབ་བྱེད། ༡༣/༣༩ གཟུང་བྱ་དབང་དོན་བདེན་པ་དགག་པ་དངོས། Uma Shigyapa || S13 E39 By Aryadeva
4K views
апр. 3, 2020
32:51

བཞི་བརྒྱ་པ། རབ་བྱེད། ༡༣/༣༩ གཟུང་བྱ་དབང་དོན་བདེན་པ་དགག་པ་དངོས། Uma Shigyapa || S13 E39 By Aryadeva

New Tibetan Song/ With Lyrics/ ཨ་མའི་གསེར་འཁོར་། By Tsewang Lhamo ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།
254 views
1 month ago
04:34

New Tibetan Song/ With Lyrics/ ཨ་མའི་གསེར་འཁོར་། By Tsewang Lhamo ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Tibetan Song བབ་མ་ཆགས་པའི་སེམས། By Gangkar Tso Official Lyrics Video གངས་དཀར་མཚོ།
1,8K views
2 months ago
04:04

Tibetan Song བབ་མ་ཆགས་པའི་སེམས། By Gangkar Tso Official Lyrics Video གངས་དཀར་མཚོ།

Sem Gawai Lugar || Ugyen Dorji || Bhutanese Song || Lyrics Video ||
4,9K views
11 months ago
04:31

Sem Gawai Lugar || Ugyen Dorji || Bhutanese Song || Lyrics Video ||

Survey Report On Parliament Seat For Tibetan Diaspora Outside Of South Asia
6,9K views
апр. 4, 2019
03:06

Survey Report On Parliament Seat For Tibetan Diaspora Outside Of South Asia

དོན་དངོས་ཐོག་རིག་གནས་ཟེར་བ་དེ་ག་རེ་རེད་དམ།
3K views
1 month ago
00:25

དོན་དངོས་ཐོག་རིག་གནས་ཟེར་བ་དེ་ག་རེ་རེད་དམ།

(35) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༣༽ སྟོང་ཉིད་འབྲིང་བར་བཤད་པ། (ལེ་ཚན།-1) 13/5/21
301 views
1 month ago
1:21:01

(35) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༣༽ སྟོང་ཉིད་འབྲིང་བར་བཤད་པ། (ལེ་ཚན།-1) 13/5/21

索南曲珍/南措-情的點綴(官方版MV)
211 views
дек. 18, 2019
03:46

索南曲珍/南措-情的點綴(官方版MV)

བརྩེ་བ། / TSEWA || Tenzin Yeshi || New Tibetan Rap Song 2021
989 views
янв. 4, 2019
03:47

བརྩེ་བ། / TSEWA || Tenzin Yeshi || New Tibetan Rap Song 2021

(17) Live ༼བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད།༽ བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་བའི་ཚུལ། (9AM, 25/3/2021)
2K views
апр. 22, 2020
1:28:10

(17) Live ༼བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད།༽ བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་བའི་ཚུལ། (9AM, 25/3/2021)

New Tibetan Song 2020 By Namgyal Choetso & Choedon ཡག་པོ་སུམ་འཛོམས།
2,7K views
8 months ago
03:43

New Tibetan Song 2020 By Namgyal Choetso & Choedon ཡག་པོ་སུམ་འཛོམས།

བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ཉིན་རེའི་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༩།༠༤།༠༤ Tibet TV Daily News- Apr 4, 2019
1,4K views
мая 19, 2019
10:27

བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་ཉིན་རེའི་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༩།༠༤།༠༤ Tibet TV Daily News- Apr 4, 2019

(32) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༡༽ སྟོང་པ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པར་བཤད་པ། 4/5/2021
687 views
4 months ago
1:27:25

(32) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༡༽ སྟོང་པ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པར་བཤད་པ། 4/5/2021

ལྷ་ཡུལ་གྱི་འཆར་སྣང་། མཛེས་སྡུག་གི་ཡུལ་ཤུལ། བཞི་བཅུ་བཞི། དྲན་གསོ། གཏོང་མཁན། གླུ་མ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས།
56K views
8 months ago
04:07

ལྷ་ཡུལ་གྱི་འཆར་སྣང་། མཛེས་སྡུག་གི་ཡུལ་ཤུལ། བཞི་བཅུ་བཞི། དྲན་གསོ། གཏོང་མཁན། གླུ་མ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས།

ལྷ་ཡུལ་གྱི་འཆར་སྣང་། མཛེས་སྡུག་གི་ཡུལ་ཤུལ། སྐད་གཉིས་དབྱངས་རྟ་ལ་བྱང་ཆུབ་པ། གླུ་མ་དབྱང་ཅན་ལྷ་མཛེས།
1K views
янв. 4, 2019
04:48

ལྷ་ཡུལ་གྱི་འཆར་སྣང་། མཛེས་སྡུག་གི་ཡུལ་ཤུལ། སྐད་གཉིས་དབྱངས་རྟ་ལ་བྱང་ཆུབ་པ། གླུ་མ་དབྱང་ཅན་ལྷ་མཛེས།

སྨར་ཁམས་ཞབས་བྲོ། སྨན་ཆུང་བོུའི་རྒྱན་ཆ་། དིང་དུས་མི་ཚོགས། Tibetan Kampa Culture Dance & Melody Song
1,8K views
2 months ago
12:42

སྨར་ཁམས་ཞབས་བྲོ། སྨན་ཆུང་བོུའི་རྒྱན་ཆ་། དིང་དུས་མི་ཚོགས། Tibetan Kampa Culture Dance & Melody Song

༡༢ - གསུང་གཏོར་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བ་
1,8K views
2 months ago
04:36

༡༢ - གསུང་གཏོར་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བ་

རྗེ་བཙུན་རེད་མདའ་བའི་བསླབ་བྱ། 01ལྷག་པར་དུ་ལས་དང་པོ་པ་ཚོས་གསན་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་བཟང་ངོ་། འཁོར་ཆགས་རིན་པོ་ཆེ།
9 views
1 month ago
18:14

རྗེ་བཙུན་རེད་མདའ་བའི་བསླབ་བྱ། 01ལྷག་པར་དུ་ལས་དང་པོ་པ་ཚོས་གསན་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་བཟང་ངོ་། འཁོར་ཆགས་རིན་པོ་ཆེ།

Live - (4)༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་པ། (9AM, 1/10/2020)
7,8K views
8 months ago
1:15:36

Live - (4)༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་པ། (9AM, 1/10/2020)

འོད་དཔག་མེད།
01:24

འོད་དཔག་མེད།

ཨ་མའི་གསེར་འཁོར། (གཞས་ཚིག LYRICS) Tsewang Lhamo | ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་གཞས་གསར། ༢༠༢༡ | Lhosar 2021, HD
04:35

ཨ་མའི་གསེར་འཁོར། (གཞས་ཚིག LYRICS) Tsewang Lhamo | ཚེ་དབང་ལྷ་མོའི་གཞས་གསར། ༢༠༢༡ | Lhosar 2021, HD

解析【宇妥道歌】中藏文字幕HD・來自不丹的天籟佛音 HD
27:12

解析【宇妥道歌】中藏文字幕HD・來自不丹的天籟佛音 HD

༠༩ - བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་གྱི་འགྲེལ་བ་
25:55

༠༩ - བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་གྱི་འགྲེལ་བ་

(19) Live ༼བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད།༽ བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ་གུས་པ། སྦྱོར་བས་བསྟེན་ཚུལ། (8/4/2021)
1:25:55

(19) Live ༼བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད།༽ བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ་གུས་པ། སྦྱོར་བས་བསྟེན་ཚུལ། (8/4/2021)

(18) Live ༼བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད།༽ རང་གི་སྣང་བ་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་བསམ་པ། (9AM, 1/4/2021)
1:35:21

(18) Live ༼བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་ལུང་ཁྲིད།༽ རང་གི་སྣང་བ་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་བསམ་པ། (9AM, 1/4/2021)

改运神曲:圣八吉祥颂 慈诚罗珠堪布亲颂
1:41:51

改运神曲:圣八吉祥颂 慈诚罗珠堪布亲颂

གང་བློ་མའི་འགྲེལ་བཤད་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་མ། Explanation Of Gangloma In 30 Mins བེ་རི་རྒྱལ་སྲས།
29:11

གང་བློ་མའི་འགྲེལ་བཤད་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་མ། Explanation Of Gangloma In 30 Mins བེ་རི་རྒྱལ་སྲས།

(33) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༢༽ སྟོང་ཉིད་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པར་བཤད་པ།-(1) 6/5/2021
1:10:24

(33) Live༼དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་རང་འགྲེལ། དགོངས་པ་རབ་གསལ།༽ ༢༽ སྟོང་ཉིད་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པར་བཤད་པ།-(1) 6/5/2021