Consumers look for credibility - Kredibilidad mahalaga pa din para sa mga tao

17 May 2019 - 04:54

Digital media has changed the way we consume news and information. Everything is a click away, with a swipe or click consumers can choose to read or ignore a news story, information campaign. A recent study commissioned by BBC StoryWorks has found that while the way we consume our news and information has changed, one thing has not – consumers still look for credibility.BBC StoryWorks’ Jelena Li tells us more. - Binago ng digital media ang mga paraan kung paano natin in-aacess ang mga balita at impormasyon. Sa isang click madaling makapagpapasya ang konsyumer kung babasahin niya o hindi ang balita o impormasyon. Sa pag-aaral na kinomisyon ng BBC StoryWorks napag alaman na kahit na nagbago ang paraan ng pag-access sa impormasyon di pa rin nagbago ang pamantayan – mahalaga pa rin ang kredibilidad ng pinagmulan ng impormasyon.Narito ang panayam kay Jelena Li ng BBC StoryWorks.