En İlginç 11 Hayvan Çiftleşmesi ve Ritüeli

CRETS Z ABONE OLUN: ED N: https: .facebook.com RuhiCenetVideolari https: twitter.com RuhiCenet enet Videolar 13. Video : Baz hayvanlar ok s rad iftle me y ntemlerine veya rit ellerine sahipler, fakat i lerinden 11 tanesinin iftle me rit eli di erlerine k yasla a r tuhaf. Hayvanlar aleminin en ilgin iftle meleriyle veya iftle me rit elleriyle alakal ilgin bilgiler renmek i in bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. En lgin 11 Hayvan iftle mesi ve Rit eli ba l kl bu videonun metnini buradan okuyabilirsiniz: 9 Kirpilerin iftle me rit elleri. iftle me ger ekle meden nce erkek kirpi idrar n di i kirpinin b t n v cuduna iddetle f k rt r. B ylece slanan di i iftle meye haz r hale gelmi olur. 8 Su Ayg rlar iftle me rit eli. Erkek su ayg rlar di ilerini etkilemek i in uygun pozisyonlara ge erek d k lar n di ilerine do ru p sk rt rler ve bu p sk rtme esnas nda k k kuyruklar yla d k lar na y n verirler. 7 Z rafalar n iftle me rit elleri. Erkek z rafalar iftle meden nce di i z rafalar n idrarlar n tadarlar ve ald klar tatlara g re tahlil yaparak di ilerin haz r olup olmad klar na karar verirler. 6 K rm z izgili Y lanlar n iftle meleri. K uykusundan uyanan bir di i, feromon salg lar ve binlerce erkek y lan cezbeder. Erkek y lanlar n hepsi bu di iyle ayn anda iftle meye al r ve hepsinin iki er tane erkeklik organ vard r. 5 Penguenlerin rit elleri Erkek penguenler di ilerine kur yapmak maksad yla ak l ta lar hediye ederler. Ayr ca g s ras nda ayr lan e ler birbirlerini binlerce penguenin aras ndan se ebilirler. 4 Aslanlar n iftle meleri. iftle me d neminde aslanlar her seferinde 1 dakikadan az olmak kayd yla haftada 100 defadan fazla iftle irler. 3 Kahverengi Antechinuslar iftle me sezonunda erkekler aral ks z olarak di ilerle g nde ortalama 12 saat boyunca iftle irler. 2 hafta devam eden bu s re , erkekleri a l k, yorgunluk ve stresten dolay ld r r. 2 Palya o Bal klar n n iftle meleri. Palya o bal klar n n hepsi erkek olarak D nya'ya gelir ve belirli bir olgunlu a eri tikten sonra aralar ndaki en b y k bal k di iye d n r ve iftle meye ba lar. 1 Ahtapotlar n iftle meleri Erkek ahtapotun reme organ vazifesini yerine getirdikten sonra kopar ve kopan organ n yerine bir dahaki sezona kadar yenisi kar.
Date: 21.08.2013
  
Ruhi Çenet Videoları
1 844 420
1 223 420 7.4
X