X

Tuyển Chọn 10 Bài Tập Vật Lý Trị Liệu Điều trị Thoát Vị Đĩa Đệm và Gai Cột Sống

Tuyển chọn 10 bài tập vật lý trị liệu về gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, rối loạn tiền đình, bệnh cột sống, bệnh thấp khớp, mất ngủ...
Được thực hiện tại phòng khám Vĩnh Đức.
== VÀO THÊM LINK TRONG KÊNH ĐỂ XEM CÁC VIDEO ==
https://www.youtube.com/watch?v=qK3W3qKpKy8

Date: 25.07.2012

  
Phan Van Chanh
108 139
203 43 8.3