Tuyển Chọn 10 Bài Tập Vật Lý Trị Liệu Điều trị Thoát Vị Đĩa Đệm và Gai Cột Sống

Tuy n ch n 10 b i t p v t l tr li u v gai c t s ng, tho t v a m, r i lo n ti n nh, b nh c t s ng, b nh th p kh p, m t ng ... c th c hi n t i ph ng kh m V nh c. == V O TH M LINK TRONG K NH XEM C C VIDEO == https: .youtube.com watch?v=qK3W3qKpKy8
Date: 25.07.2012
  
Phan Van Chanh
84 829
156 34 8.2
X