Beni Affet 440.Bölüm Part 2 HD - 22 Kasım 2013

''BEN AFFET'' yeni b l mleriyle haftai i herg n 17.15'te Star Tv'de. BEN AFFET 440.B L M ZET : Kar s ndan ayr kalmaya daha fazla dayanamayan Kemal, onu g rebilmek i in cezaevine gider. Bahar h cresinde ac ve keder i inde cezas n ekerken, Kemal, kar s Bahar' g rebilecek midir? Karde inin haks z yere hapis yat yor olmas na katlanamayan Umut ise bir plan yapar. Umut'un plan Bahar' kurtarabilecek midir? te yandan ailesi, Bahar i in bir s rpriz haz rlar. Ferman' n Y ld z'a tokat att n Eyl l'den renen C neyt deliye d ner. C neyt Ferman'a bunu hesab n sorarken, Feride ve Y ld z Bora'n n pe indedir. Bora'n n evine gelen ikiliyi burada k t s rpriz beklemektedir. Kozan ailesinin her bireyinden intikam almak i in yan p tutu an Eyl l' n Y ld z'la ilgili plan nihayete erecek midir?
Date: 22.11.2013
  
Beni Affet
25 477
14 4
X