Удэр бури - Театр Эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевых

Песня в исполнении Зоригто и Нонны Тогочиевых. Одна из самых мелодичных песен. Текст песни на бурятском: Yдэр бури Yдэр бури, бури hанаандамниш, hуни бури, бури зуудэндэмниш. Хо р гарыш гарыш адхагшаhайб, Халта зурхыш зурхыш шагнашаhайб. Припев: зуудэндэмни харагдааш. Зурхэндэмни hанагдааш. Золтой жаргалтай байhайбди даа. Урин сэбэр сэбэр шарайтайлши, Уян сагаан сагаан сэдьхэлтэйлши, Хо р хушуун хушуун уринэр Харан дунгэн дунгэн ябаял даа. Припев: зуудэндэмни харагдааш. Зурхэндэмни hанагдааш. Золтой жаргалтай байhайбди даа. Унэр баян баян нютагтайбди, Унэн сэхэ сэхэ нухэдтэйбди. Буурал эжын эжын убэр дээрэ Баран жарган жарган ажаhууя
Date: 18.03.2013
  
Zan Tsempilov
7 825
21 1
X