Qashqadaryo viloyati uloq ko pkari toshqo rg on Safarali chavondoz ko pkarisi ENG ZO RI музыка