Lost & Found Festival Bor, promo mix

24 Aug 2017 - 00:34

Nakon uspešne realizacije prvog “pilot” festivala organizacija Wave nastavlja i u nadi uspostavlja tradiciju ovog kulturnog dešavanja. Drugo izdanje festivala nosiće podnaslov “The Way Back“ (povratak), gde će tema festivala biti povratak fundamentalnim stvarima - prirodi. Lost & Found festival je jedinstvena kulturna manifestacija koja kroz autentični muzički program, umetnost i urbanu kulturu želi da probudi mlade u istočnoj Srbiji. Cilj je da se ovaj festival održava jednom godišnje i postane jedan od vodećih festivala u regionu.